Hitta till EBS

Vi har en egen lokal
med plats för ca: 15 bord

Bryggaregården
Eriksgatan 12
745 35  ENKÖPING
Telefon 076 4074794

Mejla ossLaddar karta...


Bredd: 220
Höjd: 200
Lat: 59.6360
Long: 17.0818
Zoom: 12
Etikett: Sveriges bästa bridge!

Medlemskap

EBS är en idiell förening så alla som kan är välkommna att hjälpa till  med diverse sysslor för att allt skall fungera bra. Nedan följer några uppgifter som är viktiga för att klubben skall fungera bra.

  • Tävlingsledare, ruteransvarig

  • kaffeansvarig och jourspelare

  • Städning

  • Inköp köket

  • Brickläggning

  • Utbildning

  • Tävlingskommittén

  • Styrelsen

Om EBS

EBS grundades 1944 och är en ideell förening utan vinstintresse. Idag är vi ca 180 medlemmar och spelar i en egen lokal centralt i Enköping. EBS tillhör distriktet Upplands bridgeförbund är ansluten till Förbundet Svensk Bridge

Styrelsen EBS

Robin HolmquistOrdförande
robin.holmquist@svt.se
070-881 48 48
Kent Tibbelin
Kassör   
kenttibbe@gmail.com
073-050 99 46
Anette Maretics
Sekreterare/informationschef
anette.maretics@enkoping.se
073-523 86 88
Ragni Kaiheden
Ledamotragni.kaiheden@gmail.com
070-6527940
Brittmarie Frölén
Vice ordförande
bmfrolen@hotmail.com
070-295 01 16
Stefan Giertz
Suppleant
stefangiertz53@gmail.com
070-655 24 12
Håkan Lindh
Suppleant
Halgrillby@gmail.com
073-5252 841
EBS SPELAR BRIDGE

Måndagar

På måndagar spelar vi tävlingsbridge.
Vi startar klockan 18.30 och tar emot anmälningar fram till 18.20.
Vi har en jourspelare vilket innebär att man är välkommen utan partner.
EBS garanterar en partner till er.
Bordsavgiften är 50:- / person inkluderat kaffe med dopp.
EBS är ansluten till Förbundet Svensk Bridge, så vi spelar om bronspoäng.
Vi har egen brickläggningsmaskin så vi spelar alltid med lagda brickor. Resultaträkning sker i Ruter med hjälp av Bridgemate.
Vi brukar vara 6-10 bord.

Tisdagar

Beslutades på senaste styrelsemötet att köra enligt Anitas förslag,

 

Förslag till Tisdagsbridge
I enlighet med styrelsens beslut har tävlingsspel för mindre rutinerade spelare startat på tisdagskvällar 18.30 fr o m 20 januari 2015.
Under många år har klubben haft kursverksamhet och tanken med tisdagsbridgen är att slussa in nybörjarna att börja tävla i bridge. Sedan starten i januari har EBS fått 11 nya medlemmar. Varje tisdag har ca 10-12 par tävlat.
Tävlingen är en bronstävling om 18 brickor. Rondtiderna skall vara generösare än måndag/onsdag/torsdag.
Det är OK att spela med en erfaren fadder. Däremot kan inte två rutinerade spelare (med ruternål) spela med varandra.
Givarna är lagda och kommer tillsammans med resultatet att redovisas i Spader.
Från 2015-04-13 kommer ruterrapport att sändas in till förbundet vilket medför att bronspoäng kommer att utdelas till deltagarna.
På tisdagskvällarna serveras kaffe och bulle och priset är 30 kronor per person.
Tävlingsledaren är också jourspelare och sköter ruter.
Undertecknad har lovat att vara tillgänglig för ideellt arbete på tisdagskvällarna men jag har också vidtalat Barbro Sandberg och Sture Wiman som lovat att ställa upp som tävlingsledare.
Förslag: att klubben beslutar att spel på tisdagskvällarna skall ingå i tävlingskalendern och att ovannämnda statuter skall gälla.

Enköping 2015-03-23
Anita Ahlström


Onsdagar

På onsdagar spelar vi "sällskapsbridge". Tider, avgifter, jourspelare är lika som för måndagar. Vi använder oss av lagda brickor och resultaträkning i Ruter med hjälp av Bridgemate.
Skillnaden jämfört med måndagar är att ronderna tillåts ta lite längre tid.
Vi brukar vara ca: 9-12 bord

Övrigt

Vi spelar även dagbridge på torsdagar med start 12.30.

Enköpingsserien på söndagar och ENA-serien på torsdagar. Vi har även utbildning på olika nivåer.

Se vidare information under fliken Spelprogram.

802