Medlemsavgift EBS


100kr/år  för aktiva medlemmar

Medlemskap

EBS är en idiell förening så alla som kan är välkommna att hjälpa till  med diverse sysslor för att allt skall fungera bra. Nedan följer några uppgifter som är viktiga för att klubben skall fungera bra.

  • Tävlingsledare, ruteransvarig

  • kaffeansvarig och jourspelare

  • Städning

  • Inköp köket

  • Brickläggning

  • Utbildning

  • Tävlingskommittén

  • Styrelsen

Anslagstavla


Tidningsartikel  EP 2014-03-12

 Hängivne bridgespelaren

Putte Kock uttalade sig efter skandalen om fuskanklagelserna, både mot italienaren Bianchi och mot honom själv.

– Det har varit mycket prat om fusk i bridge, det har aldrig kunnat bevisats men man har haft misstankar. I toppbridgen är ju konkurrensen så stor, om man får ett nederlag så tål man inte det, sade Kock.

"Kirurgen Maurice Lebon i Paris på 1950-talet påstod att högt blodtryck och bridge i kombination ansvarade för fler dödsfall bland pensionärer än något annat".

Förtydligande angående medlemsavgifter till Enköpings Bridgesällskap (EBS)
Medlemsavgiften är 305 kr from 2016 06 31 som numera betalas av medlemarna själva, med inbetalningskort som kommer med tidningen BRIDGE som kommer i Juni. Den SK Hundralappen är from Juni 2016 borttagen.Alla som betalar sina 305 kronor och är medlemar i EBS förblir medlem. Om mer info önskas kontakta någon i styrelsen.

(Medlemavgiften skall vara betald senast 2013-05-31 om medlemsavgiften till förbundet Svensk Bridge skall hinna administreras av EBS. För att delta i tävlingar arrangerade av EBS skall medlem vara ansluten till
Förbundet Svensk Bridge)


Du har som medlem i EBS nedanstående förmåner:

Att få delta i klubbens ordinarie spel, måndag & onsdag kväll, torsdag dagbridge och
Fyrmannaspel på torsdagar och söndagar.

Att få delta i tävlingar på andra SBF-anslutna klubbar. EBS betalar förbundsavgiften till Svensk Bridge för de medlemmar som spelet frekvent och/eller ställt upp som funktionär tillräckligt ofta. Du får en prenumeration på tidningen Svensk Bridge.

För deltagande Allsvenskan betalar klubben startavgiften för ett lag. 
Du får delta i EBS subventionerade specialtävlingar.
Att få delta i de tävlingar som arrangeras endast för EBS - medlemmar (”festtillfällen”).
Du är berättigad att delta i EBS klubbmästerskap KM par, KM mix, KM singel.
Medlem får delta i klubbens utbildningar till subventionerat pris.
Du får tillgång till EBS hemsida med resultatservice och info.

EBS är en ideell förening där DU förväntas:

Ställa upp som funktionär ca: 2-3 gånger per termin (Kaffeansvarig, jourspelare, tävlingsledare, ruteransvarig, städgruppen, inköpsgruppen, mm).
Vara aktiv medlem!
Att uppträda bridgeetiskt i alla lägen samt i övrigt rätta sig efter EBS och Svensk Bridge stadgar.

/Styrelsen i EBS
804